Loppuvuoden Eurooppa toimii pelkällä bioenergialla 

Bryssel, 16.11.2017

Uusiutuvien lähteiden arvioidaan tuottavan vuonna 2017 Euroopalle 66 päiväksi energiaa, josta bioenergian osuus on 41 päivää. Bioenergia on saavuttanut kaikkien aikojen korkeimman tason Euroopassa – mikä on hieno uutinen huomioiden viime aikojen kiristynyt tilanne sen jälkeen, kun USA vetäytyi Pariisin ilmastosopimuksesta. Uusi tiedotuskampanja Bioenergiapäivä (Bioenergy Day) kertoo bioenergian keskeisestä roolista uusiutuvaan energiaan siirtymässä. 

Samaan aikaan, kun useimmat eurooppalaiset tukevat siirtymää kohtia uusiutuvia, heiltä puuttuu selkeä ymmärrys siitä, miten EU etenee tässä prosessissa. Esimerkkinä bioenergia: biomassa on syrjäyttämässä eurooppalaisen hiilituotannon ja siitä tulee tärkein omavaraisuuden lähde, mutta tätä on vaikea huomata. Bioenergia on myös Euroopan tärkein uusiutuvan energian lähde, mutta se asia ei ole kovin yleisesti tiedossa.

Euroopan biomassa järjestö AEBIOM on käynnistänyt kampanjan, jotta bioenergian rooli ja sidokset uusiutuvien kesken ymmärrettäisiin paremmin. Kampanjaa käydään 20 Euroopan maassa, kansallisten ja kansainvälisten bioenergiajärjestöjen tuella. Kampanja käyttää uutta analogiaa selittämään uusiutuvien ja erityisen bioenergian kehitystä EU:ssa. Euroopan energiatarve eri maissa vuoden 2017 kalenterina selventää tilannetta: Eurooppa luottaa edelleen tiukasti fossiilisiin polttoaineisiin. Ydinvoimalla mennään 299 päivää. Uusiutuva energia tulee perässä 66 päivällä, josta bioenergia vastaa 41 päivää 21.11.‒31.12.2017.

AEBIOM on valinnut tämän symbolisen päivän Bioenergiapäiväksi. Positiivista on, että vuonna 2008 valmistuneen uusiutuvan energian direktiivin jälkeen tämä päivä ei olisi kertaakaan ollut yhtä aikaisin. Kannustavaa tulosta juhlitaan European Bioenergy Future -konferenssissa, joka pidetään Brysselissä 21.‒22.11.2017.

”Järjestämme konferenssin Euroopan Bioenergiapäivän kunniaksi, ja haluamme muistuttaa uusiutuvan energian siirtymän johtotähdestä, joka jää usein vähäiselle huomiolle.”, sanoo Latvian biomassajärjestön puheenjohtaja ja AEBIOM:n puheenjohtaja Didzis Palejs.

”Bioenergia on monipuolista materiaalien mobilisaatiota ja teknologioita. Se tuottaa lukuisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä hyötyjä. Ja meillä on mahdollisuudet tuottaa bioenergiaa vielä nykyistäkin enemmän kestävästi. Toivottavasti Bioenergiapäivä siirtyy vuosi vuodelta aikaisemmaksi. Viestimme on: välttämätön eroon pääsy fossiilisista polttoaineista etenee.”

AEBIOM näkee, että bioenergia-ala tavoittelee päivämäärän siirtämistä lokakuulle vuoteen 2030 mennessä. Silloin uusiutuvan energian osuus olisi 35 %. Bioenergialla olisi edelleen merkittävä rooli. Toimiala pystyy käyttämään monipuolisesti erilaisia raaka-aineita tavoitteen saavuttamiseen: bioenergiaa tuotetaan monista raaka-aineista, kuten puupelletti, hake, olki, kasviöljy, lannat ja orgaaninen jäte. Myös epätavallisemmat materiaalit ja innovatiiviset teknologiat ovat kehittymässä. Bioenergiapäivän verkkosivut esittelevät 41 inspiroivaa bioenergiatarinaa. Sivuilla voi testata tietämystään EU:n energiasiirtymästä. Sekä asiantuntijat että aloittelijat voivat saada sivuilta uusia näkökulmia bioenergiaan.