Från 21 november KAN Europa HELT FÖRSÖRJAS MED BIOENERGI!

Bryssel – 16 november 2017

Förnybara energikällor förväntas kunna försörja Europa med energi i 66 dagar 2017, med så mycket som 41 dagar med enbart bioenergi. Bioenergi har nått en ”all-time high” i Europa.

– Detta är en fantastisk nyhet med tanke på att USA planerar att lämna Parisavtalet. En ny informationskampanj, ”European Bioenergy Day”, syftar till att öka medvetenheten om bioenergins viktiga roll för energiomställningen.

Medan de flesta européer stöder övergången till förnybara energikällor saknar de ofta en tydlig förståelse för var EU står i denna process. Ta exemplet bioenergi: bioenergin är på väg att passera den europeiska kolproduktionen och bli den första inhemska europeiska energikällan. Bioenergi är i dag den största förnybara energikällan inte bara i Sverige utan även i EU och globalt, men det är långt ifrån allmänt känt.

För att bättre förstå bioenergins roll som en förnybar energikälla så har den europeiska bioenergiföreningen (AEBIOM) lanserat en kampanj, ”European Bioenergy Day”, som under året kommer att spridas i 20 europeiska länder tack vare stöd från nationella och internationella bioenergiföreningar och intressenter.

Kampanjen “European Bioenergy Day” använder sig av tankeväckande analogier för att förklara var EU står vad gäller utvecklingen av förnybara energikällor, framför allt bioenergi. Att dela prognosen för Europas energibehov 2017 efter energislag och över kalenderåret gör det klart: Europa är fortfarande beroende av fossila bränslen och kärnkraft de första 299 dagarna. Därefter följer förnybar energi med 66 dagar ren energi – med bioenergi i 41 dagar från 21 november till årets slut. Det är på detta symboliska datum som AEBIOM har valt att fira “European Bioenergy Day” – och den positiva nyheten att sedan införandet av direktivet om förnybar energi 2008 så har det här datumet har aldrig varit så tidigt. Detta uppmuntrande resultat kommer att uppmärksammas och firas under konferensen ”European Bioenergy Future Conference” som äger rum i Bryssel den 21-22 november 2017.

“Genom att skapa ett tillfälle att fira ”European Bioenergy Day” vill vi påkalla allas uppmärksamhet på en ofta försummad föregångare för den förnybara energiomställningen”, säger Didzis Palejs, VD för Latvian Biomass Association (LATbio) och VD för AEBIOM. “Bioenergi representerar en stor mängd olika material och tekniker som även levererar sociala och miljömässiga fördelar. Det finns utrymme att leverera ännu mer bioenergi på ett hållbart sätt. Vi bör alla se fram emot att kunna fira ”European Bioenergy Day” tidigare varje år och signalera en välbehövlig befrielse från fossila bränslen”.

Enligt AEBIOM bör bioenergisektorn sträva efter att flytta fram detta datum till oktober senast 2030, och nå RES-målet på 35 % – med bioenergi som fortsätter att spela en central roll. Då bioenergin för närvarande baseras på en stor mängd olika råvaror, som träpellets och flis, halm, vegetabilisk olja, gödsel, jordbruks- och organiskt avfall, kan bioenergin nå målet på många olika sätt – som även inkluderar okonventionella material och innovativ teknik. Av den här anledningen kan man på kampanjens webbplats www.europeanbioenergyday.eu läsa 41 inspirerande bioenergihistorier, delta i en frågesport för att testa sin kunskap om EUs energiövergång och ta del av kreativa jämförelser – så att både experter och nybörjare kan få ett nytt perspektiv på bioenergi.